Як в Україні створити сучасну систему кваліфікацій?

У запропонованому матеріалі вперше у вітчизняній практиці розглянуто підходи щодо формування в Україні нової моделі механізму досягнення якісної підготовки кадрів на засадах: широкого залучення всіх стейкголдерів процесу; створення Національного агентства з кваліфікацій, мережі центрів незалежного оцінювання (визнання) професійних кваліфікацій, галузевих (професійних) рад з кваліфікацій; перерозподілу (інтеграції в один програмний ресурс) наявних бюджетних коштів на підготовку кадрів у бік їх ефективного використання в умовах прозорої взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці, залучення прямих інвестицій (інших недержавних джерел фінансування) вітчизняних, зарубіжних і міжнародних заінтересованих сторін. Визначено 7 напрямків та 28 ключових заходів із законодавчо-
нормативного, інституціонального, інформаційно-методичного, фінансово- матеріального та кадрового забезпечення формування цієї, взятої на озброєння більш як 150 країнами світу, інноваційної моделі розвитку кваліфікацій населення протягом усього життя.

файл публікації: 

Тип матеріалів: 

Policy Paper