Як покращити державну політику сприяння зайнятості?

Документ присвячений проблемі ефективності послуг із сприяння зайнятості, які постачаються державними центрами зайнятості. Результати аналізу показали низький рівень орієнтації послуг на потреби та інтереси клієнтів, обмежений рівень співпраці із недержавними провайдерами послуг, які часто користуються більшою довірою безробітних громадян, а також неналежний рівень нормативного та організаційного забезпечення послуг. Для вирішення проблеми запропоновано три альтернативних моделі постачання послуг зі сприяння зайнятості: бюрократична, цільового менеджменту, чи ефективного управління, та квазі-ринкова моделі. Подано рекомендації щодо впровадження кращої альтернативи — системи ефективного управління.

файл публікації: 

Тип матеріалів: 

Policy Paper