Реформування державного управління: як зробити процедуру прийняття урядових рішень ефективною

Мета дослідження — здійснити комплексний аналіз діючої процедури підготовки проектів актів та порядку прийняття рішень Уряду України та на основі даного аналізу визначити проблеми та шляхи їх подолання.

файл публікації: 

Тип матеріалів: 

Policy Paper