Пенсійна система та практики її реформування у провідних країнах світу

Не дивлячись на те, що формування систем пенсійного забезпечення в провідних країнах світу почалося досить давно, уряди держав регулярно переглядають, доповнюють та модернізують пенсійні системи відповідно до соціально-економічної ситуації в країні. Крім цього, важливу роль в пенсійній системі відіграє недержавне пенсійне забезпечення.  

файл публікації: 

Тип матеріалів: 

Відповіді на запити