Наближення законодавства України до права ЄС відповідно до Угоди про асоціацію: між правовими зобов’язаннями та аналізом політики?

Україна ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами у вересні 2014 року, з цього моменту всі органи влади, які мають повноваження в сфері європейської інтеграції, повинні забезпечити ефективне виконання взятих міжнародно-правових зобов’язань. Стрижневим елементом Угоди є приведення законодавства України до права ЄС. Угода про асоціацію — це близько 355 актів Європейського Союзу, положення яких повинні бути перенесені до національної системи України, тому розробка ефективного механізму наближення законодавства України до права ЄС є важливим елементом, який має безпосередній вплив на формування державної політики України в цілому.

файл публікації: 

Тип матеріалів: 

Policy Study