Інститут парламентських приставів

Робота Верховної Ради часто характеризується неправомірною поведінкою депутатів. Тому виникає необхідність аналізу світового досвіду щодо роботи інституту парламентських приставів як потенційного інструменту забезпечення правопорядку в українському парламенті. Деякі країни вже запровадили інститут парламентських приставів для забезпечення належного виконання депутатами своїх обов’язків та підтримки дисципліни в парламенті. На сьогодні посада пристава існує в Австралії, Великобританії, Канаді, Новій Зеландії, Сполучених Штатах Америки, Японії, Південній Кореї.

файл публікації: 

Тип матеріалів: 

Policy Paper