Матеріали Інформаційно-дослідницького центру

Як Україні ефективно захищати свої права та інтереси під час вирішення торговельних суперечок в рамках СОТ?

Мета дослідження — з’ясувати, чи можливо виробникам українських товарів та послуг захистити свої права та інтереси під час експорту відповідної продукції на зовнішні ринки, які інструменти захисту у сфері міжнародної торгівлі наразі існують в Україні та наскільки вони ефективні, що представляє собою Механізм врегулювання суперечок Світової організації торгівлі, а також розглянути шляхи для посилення захисту Україною прав українських виробників на зовнішніх ринках у рамках СОТ.

Парламентський звіт омбудсмена

Діяльність омбудсмена є неодмінним атрибутом парламентського контролю над діяльністю виконавчих органів влади. Належне функціонування цього інституту - запорука зростання суспільної довіри до парламенту зокрема та органів державної влади загалом. Важливим документом, який впливає на формування багатьох напрямків державної політики, є доповіді, які готують та оприлюднюють омбудсмени.

Парламентські бібліотеки: комплексні надавачі інформаційних та експертно-аналітичних послуг

У багатьох країнах світу парламенти відомі не лише своєю законодавчою робо-тою, але й завдяки власним бібліотекам. Створені спочатку для того, щоб забез-печувати обраних представників народу якомога новішою та повнішою інформа-цією, парламентські бібліотеки поступово еволюціонували від найбільших націо-нальних книгозбірень до інституцій, що надають широкий спектр інформаційних, експертно-аналітичних та навчально-тренінгових послуг широкому колу спожи-вачів (науковці, журналісти, аспіранти, студенти, школярі тощо), у тому числі й електронним способом.

Співпраця парламенту та засобів масової інформації

Парламент як вищий представницький орган народу привертає до своєї роботи підвищену увагу суспільства загалом та ЗМІ зокрема. Взаємодія із засобами масової інформації є найпоширенішою та найуспішнішою практикою забезпечення принципів прозорості та підзвітності в діяльності законодавців. Покращення роботи парламенту потребує також нових зусиль щодо роботи із акредитованими ЗМІ. Так, "Дорожня карта щодо внутрішньої реформи підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України (п.

Якою повинна бути бюджетна резолюція: міжнародний досвід та рекомендації для України

Державний бюджет є провідним інструментом реалізації державної політики в будь-якій сфері функціонування держави. Формування бюджету фактично починається майже за рік до початку бюджетного року, а останнім етапом зазвичай є аналіз виконання визначених цілей.

Підтримка фермерів у країнах ЄС

Політика підтримки фермерів у країнах ЄС є однією з найдавніших секторальних політик Європейського Союзу, характерною рисою якої став її наднаціональний характер. Спільна аграрна політика ЄС на сучасному етапі являє собою багатофункціональну політику, що сприяє поступовому пристосуванню європейських фермерів до ринкових умов, гарантує їм прийнятний рівень доходів, забезпечує життєздатність сільських територій і сприяє використанню тих виробничих методів, які не завдають значної шкоди довкіллю.

Міжнародний досвід регулювання діяльності дошкільних навчальних закладів

Підходи до регулювання діяльності дошкільних навчальних закладів дещо різняться в залежності від країни, але спільною ознакою є те, що регулювання здійснюються на рівні штатів, територій, провінцій. Також органи штатів, провінцій, територій відповідають за видачу ліцензій, сертифікатів, дозволів на проведення діяльності в сфері надання послуг по догляду за дитиною. Класифікація дошкільних навчальних закладів досить різноманітна, але можна виділити такі типи закладів: центри по догляду за дитиною та сімейні будинки по догляду за дитиною.

Досвід перекладу кіно-, телепродукції та книг у країнах Європейського Союзу

У багатьох країнах ЄС відсутні детальні норми, які регулюють діяльність сфери перекладу кіно- і телепродукції. Найчастіше функцію регулювання цієї сфери перебирають на себе профільні асоціації. А у Фінляндії та Норвегії навіть діють національні аудіовізуальні інститути. 

(Автор А.Паршикова)

Якою має бути державна політика безпеки дорожнього руху в Україні?

Документ розглядає проблему смертності і травматизму на дорогах Украї­ни крізь призму державної політики, оцінює масштаби проблеми та виявляє ключові системні вади державної політики в цій галузі. Серед іншого, здійс­нено аналіз виконання державою зобов’язань перед суспільством у сфері безпеки руху за основними напрямами: безпечні дороги, безпечні користу­вачі доріг, безпечні транспортні засоби та надання екстреної допомоги.

Сторінки