Матеріали Інформаційно-дослідницького центру

Обрання суддів та практика участі народних засідателів у судовому процесі

Практика обрання суддів не є поширеною серед країн Європи. Єдиною країною, де застосовується дана практика є Швейцарія. Федеративний устрій Швейцарії передбачає існування власних судових систем у межах кожного кантону, що зумовлює наявність різних практик та процедур призначення суддів. Федеральних суддів і суддів Федерального кримінального суду, Федерального адміністративного Суду і Федерального патентного суду обирають Федеральні Збори строком на шість років з правом переобрання.

Підсудність у цивільному процесі

У Франції, Німеччині та інших країнах континентальної системи право розглядається як імперативний припис, підкріплений силою державного примусу. У США, Великобританії, Австралії та Канаді право розглядається як всенародне розуміння з питання про необхідне регулювання певних правовідносин. Відповідно, і основні принципи визначення підсудності у різних правових системах відрізняються. Характерним для країн континентальної системи права є принцип actor sequitur forum rei – підсудність за ознакою місця проживання відповідача.

Інститут парламентських приставів

Робота Верховної Ради часто характеризується неправомірною поведінкою депутатів. Тому виникає необхідність аналізу світового досвіду щодо роботи інституту парламентських приставів як потенційного інструменту забезпечення правопорядку в українському парламенті. Деякі країни вже запровадили інститут парламентських приставів для забезпечення належного виконання депутатами своїх обов’язків та підтримки дисципліни в парламенті. На сьогодні посада пристава існує в Австралії, Великобританії, Канаді, Новій Зеландії, Сполучених Штатах Америки, Японії, Південній Кореї.

Як покращити державну політику сприяння зайнятості?

Документ присвячений проблемі ефективності послуг із сприяння зайнятості, які постачаються державними центрами зайнятості. Результати аналізу показали низький рівень орієнтації послуг на потреби та інтереси клієнтів, обмежений рівень співпраці із недержавними провайдерами послуг, які часто користуються більшою довірою безробітних громадян, а також неналежний рівень нормативного та організаційного забезпечення послуг.

Реформування державного управління: як зробити процедуру прийняття урядових рішень ефективною

Мета дослідження — здійснити комплексний аналіз діючої процедури підготовки проектів актів та порядку прийняття рішень Уряду України та на основі даного аналізу визначити проблеми та шляхи їх подолання.

Як в Україні створити сучасну систему кваліфікацій?

У запропонованому матеріалі вперше у вітчизняній практиці розглянуто підходи щодо формування в Україні нової моделі механізму досягнення якісної підготовки кадрів на засадах: широкого залучення всіх стейкголдерів процесу; створення Національного агентства з кваліфікацій, мережі центрів незалежного оцінювання (визнання) професійних кваліфікацій, галузевих (професійних) рад з кваліфікацій; перерозподілу (інтеграції в один програмний ресурс) наявних бюджетних коштів на підготовку кадрів у бік їх ефективного використання в умовах прозорої взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці, залученн

Стратегічний план діяльності міністерства: як забезпечити послідовність та передбачуваність дій органів виконавчої влади

Ефективна діяльність Уряду та органів виконавчої влади передбачає плановість діяльності та зрозумілість дій для тих, хто користується послугами системи державного управління. Інструментом для такої передбачуваності може стати впровадження стратегічного планування, особливо на рівні міністерств та інших центральних органів влади. Тема підготовки стратегічних планів діяльності органів не нова для України — протягом останніх десяти років були неодноразові спроби запровадження таких документів.

Якою має бути державна політика України щодо шахтарів за умов масового закриття вугледобувних підприємств?

Пропонований документ присвячений проблемам гарантій соціального захисту та зайнятості працівників державних вугледобувних підприємств у випадку їхньої ліквідації та консервації. Розглянуто альтернативи політики сприяння зайнятості вивільнених шахтарів та пропонується відповідне рішення.

Здійснення контрольних функцій парламентськими комітетами

У багатьох державах значну частину роботи зі здійснення парламентського нагляду виконують комітети. Для ретельного вивчення ефективності роботи уряду парламентські комітети мають визначені повноваження та можливості. В деяких країнах (США, Канада, Великобританія, Австралія, Нова Зеландія, Німеччина) юрисдикція парламентських комітетів чітко співвідноситься зі сферами відповідальності міністерств. 

Наближення законодавства України до права ЄС відповідно до Угоди про асоціацію: між правовими зобов’язаннями та аналізом політики?

Україна ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами у вересні 2014 року, з цього моменту всі органи влади, які мають повноваження в сфері європейської інтеграції, повинні забезпечити ефективне виконання взятих міжнародно-правових зобов’язань. Стрижневим елементом Угоди є приведення законодавства України до права ЄС.

Сторінки