Матеріали Інформаційно-дослідницького центру

Регулювання статусу міських агломерацій в Японії та Республіці Корея

В Республіці Корея політика урбанізації була вперше запроваджена у 1960-х рр. – в період галопуючої індустріалізації. Оскільки столичний регіон Сеул, як найбільша міська агломерація в державі, був домінуючим з точки зору розподілу населення та економічної активності, збалансований розвиток став однією з основних цілей національної політики. Найбільш важливим в даному контексті стало впровадження зони обмеження розвитку – так званої «зеленої зони». В період з 1971 по 1973рр. були створені «зелені зони» навколо 14 міст.

Домашній арешт як запобіжний захід. Застосування електронних засобів контролю (досвід зарубіжних країн)

Домашній арешт — запобіжний або карний захід, що призначається судом та полягає в обмеженнях, пов'язаних зі свободою пересування, а також у забороні спілкуватись із певними особами, говорити по телефону тощо. Домашній арешт передбачений, наприклад, у таких країнах як Латвія, Литва, Франція, Італія та ін.  

Пропорційна виборча система за відкритими загальнонаціональними партійними списками (Словаччина)

Пропорційна виборча система – це виборча система, при якій голосування за кандидатів проходить за партійними списками, а розподіл мандатів між партіями здійснюється пропорційно до кількості голосів, набраних кожною партією. Відкриті списки – форма партійних списків, відповідно до яких виборці мають право віддати свій голос за конкретного кандидата від партії. Пропорційна система із загальнонаціональним партійним списком – голосування відбувається у масштабі всієї країни в межах єдиного загальнонаціонального округу.

Інформаційно-освітні програми щодо поводження із твердими побутовими відходами, електронним та електричним обладнанням (досвід країн ЄС)

Рівень переробки твердих побутових відходів (ТПВ) в Україні складає лише 7-8% (2014 рік). Таким чином, більше 90% ТПВ направляється на полігони і несанкціоновані звалища. Обсяги ТПВ в Україні мають тенденцію до зростання, незважаючи на зниження чисельності населення. Темпи зростання обсягів відходів складають 4-5% в рік. З 2000 р. по 2010 р. річний об'єм ТПВ зріс на 70%. У країнах ЄС щорічно переробляється близько 61 млн тон ТПВ. При цьому рівень переробки різниться між країнами: від практично повної відсутності переробки до майже 100% переробки в окремих країнах.

Міжнародний досвід законодавчого регулювання права громадян на звернення

Єдиного підходу до регулювання права громадян на звернення в країнах ЄС немає. В Конституціях країн ЄС гарантується право подання петиції, пропозиції та скарги (Польща), право подання інформаційних листів та петицій (Естонія), право на звернення (Латвія), право на подання петиції (Литва). Серед розглянутих країн в Польщі прийнятий Закон про Петиції, в Естонії – Закон про Відповіді на Інформаційні Листи та Петиції, в Латвії - Закон про Звернення, та в Литві – Закон про Петиції.

Фінансування Європейським Союзом заробітної плати державних службовців-реформаторів в урядах світу

Європейський Союз надає активну фінансову підтримку урядам у багатьох країнах світу. Проте причини та умови надання такої допомоги не однакові. Це пов’язано із особливостями розвитку таких країн – їхнього внутрішньополітичного, економічного та суспільного становища.

У ряді країн державні службовці в уряді отримували заробітну плату із фондів Європейського Союзу. Проте це не завжди напряму пов’язано із здійсненням цими державними службовцями реформаторської діяльності.

Права та обов'язки лікарів у відношенні пацієнтів, які перебувають у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії, та їхніх родичів, у медичних закладах інших країн

Огляд іноземного досвіду законодавчого регулювання обов’язку лікарів медичних закладів допускати, надавати можливість спільно знаходитись родичам, законним представникам з хворими особами у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії. Процедури ведення контролю за внесенням інформації або її зміни лікарями в історіях хвороб пацієнтів та забезпечення прав пацієнтів на отримання достовірної медичної документації про стан здоров’я.

Діяльність парламентських інформаційно- дослідницькх служб (світовий досвід)

Сьогодні в багатьох світових парламентах дослідницьку діяльність здійснюють не тільки бібліотеки, але й окремі парламентські науково-дослідні департаменти. Депутати не можуть ефективно брати участь у процесі прийняття законотворчих рішень, якщо вони не компетентні і не недостатньо володіють інформацією, а компетентний аналіз, наданий парламентськими дослідницькими службами, сприяє кращому розумінню проблем, забезпечує більш реалістичні та ефективні законодавчі рішення і передбачає майбутній вплив політики, перш ніж вона буде прийнята парламентом1 .

Приватизація державних підприємств. Правове регулювання управління державними підприємствами. (Досвід країн Західної та Східної Європи)

Приватизація держмайна стала одним з наріжних каменів соціально-економічних реформ в країнах з перехідною економікою, в тому числі в Україні. Її роль у формуванні підвалин ринкової економіки, створенні критичної маси ефективних приватних власників є незаперечною. За своїми розмірами державний сектор України є одним з найбільших в Європі і водночас одним з найменш ефективних, що обумовлює необхідність реформування системи його управління. 

Сторінки