Матеріали Інформаційно-дослідницького центру

Особливості діяльності парламентських прес-служб (досвід країн ЄС, США та Канади)

Парламентська прес-служба вирішує два головні завдання: (1) забезпечує повноту і оперативність інформації про діяльність парламенту; (2) створює оптимальні умови для роботи журналістів. Проте в деяких країнах ці завдання можуть виконувати різні структурні підрозділи. Наприклад, в Австрії за співпрацю зі ЗМІ та акредитацію журналістів відповідає Медіа-центр. Натомість Парламентський Прес-офіс висвітлює діяльність парламенту. 

Міжнародний досвід законодавчого регулювання сфери розвитку та використання мов національних меншин в країнах ЄС

Мовою меншин є мова, якою розмовляє меншість населення певної території. Такі особи називаються лінгвістичними меншинами чи мовними меншинами. Відповідно до Європейської Хартії Регіональних Мов та Мов Меншин, регіональними мовами та мовами меншин є мови, які: - традиційно використовуються в межах певної території держави громадянами цієї держави, що формують групу чисельно меншу, ніж решта населення держави; - відрізняються від офіційної мови (мов) цієї держави. 

Врегулювання питань з володіння та розпорядження земельними ділянками в країнах Європи та США

У США права власника землі поділяються на права, пов'язані з використанням поверхні землі і простору під і над поверхнею земельної ділянки. Закони, прийняті в кінці XIX – початку XX ст., зарезервували право власності на надра і корисні копалини за урядом США. Оскільки власник земельної ділянки, власник земельного патенту (орендар) або їхні спадкоємці мали лише право власності на поверхню землі, існувала ймовірність псування і навіть знищення поверхні землі як об'єкта права власності в разі видобутку корисних копалин. 

Врегулювання питань з володіння та розпорядження земельними ділянками в країнах Європи та США

Дискусії щодо доцільності зняття мораторію на продаж землі в Україні актуалізували питання врегулювання питань з володіння та розпорядження земельними ділянками. Основною метою існування ринку землі в провідних країнах світу є формування сильного середнього класу фермерів, які формують значну частину економіки держави. Відтак, встановлення певних обмежень з метою захисту вітчизняного фермера є практикою більшості розглянутих країн. 

Законодавче регулювання віднесення інформації до державної таємниці (Німеччина, Франція, Італія)

У ФРН питання доступу до інформації та державної таємниці регулюється Законом про регулювання доступу до федеральної інформації (Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes), Законом про захист даних (Bundesdatenschutzgesetz) та Генеральною адміністративною інструкцією Міністерства внутрішніх справ про фізичний та організаційний захист засекречених матеріалів (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum materiellen und organisatorischen Schutz von Verschlusssachen). 

Використання державної мови в органах державної влади

У країнах, де лише одна мова має статус державної, цей статус здебільшого регулюється відповідними законами про мову. Ці закони зобов’язують всі органи державного управління, установи та організації, які беруть участь у публічному житті, не лише використовувати, а й захищати державну мову. Вивчаючи досвід ведення засідань парламентів, урядів, органів місцевого самоврядування, судових органів влади, дійшли висновку, що закони про мову, в рідкісніших випадках Конституції є базовими та універсальними щодо її використання.

Державна політика у сфері національного брендингу

Бренд держави — це сукупність емоційних і раціональних уявлень, що впливають на формування певного образу про країну. Якщо порівнювати бренд з іміджем, то перше поняття є більш стійким. Імідж держави — це змінна складова бренду, яка означає образ, на який намагаються впливати з метою зміни. 

Державна політика у сфері національного брендингу

Бренд держави — це сукупність емоційних і раціональних уявлень, що впливають на формування певного образу про країну. Якщо порівнювати бренд з іміджем, то перше поняття є більш стійким. Імідж держави — це змінна складова бренду, яка означає образ, на який намагаються впливати з метою зміни. 

Середньострокове бюджетне планування (міжнародний досвід)

Бюджетне планування на середньострокову перспективу вже багато років успішно застосовується в більшості розвинених країн світу. Середньостроковий бюджетний план сприяє досягненню вищого рівня стабільності і передбачуваності економічної ситуації в країні.

Міжнародний досвід законодавчого регулювання діяльності секретаріатів депутатських фракцій

Розглянувши досвід законодавчого регулювання діяльності секретаріатів депутатських фракцій/груп/клубів ряду країн Європейського Союзу можна зробити висновок, що в основному працівники секретаріатів працюють на основі трудового договору та не мають статусу державних службовців. За винятком Литви та Болгарії.

Сторінки