Проєкт закону 4530 про парламентську службу

Ілона Хмельова, експертка з правових питань Програми USAID РАДА
Нед, 17/01/2021 - 20:45

У парламенті зареєстровано Проєкт Закону про парламентську службу (4530 від 21.12.2020).

Мета проєкту: «визначення особливостей правового регулювання парламентської служби та правового статусу парламентських службовців для дієвої та ефективної роботи Апарату із забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів». Адже «спектр специфічних завдань, які покладаються на службовців Апарату єдиного органу законодавчої влади, і пов’язаних з такими завданнями унікальних умов проходження служби» потребує ухвалення окремого закону про парламентську службу. Не випадково Апарат та його керівник згадуються в окремій нормі Основного Закону (пункт 35 частини першої статті 85).

Слід наголосити, що незалежна і професійна парламентська служба – невід’ємна складова сучасного ефективного парламенту. Саме така служба гарантує фаховість роботи парламенту та підвищує якість його рішень.

 

  Чому створення парламентської служби є необхідним?

  5 причин створити парламентську службу:

  1. Аполітичність. Головним принципом діяльності парламентської є політична неупередженість та незалежність. Парламентські службовці повинні нейтрально ставитися до всіх членів парламенту. Така аполітичність дозволяє готувати якісні державницькі рішення.
  2. Професійність. Особливі завдання Апарату єдиного органу законодавчої влади потребують діяльності фахової парламентської служби, яка здатна якісно та усесторонньо забезпечувати ефективну роботу парламенту.
  3. Спроможність. Запровадження парламентської служби має забезпечити інституційну пам'ять в межах українського парламенту. На жаль, сьогодні багато професіоналів з величезним інституційним досвідом втрачають власні посади зі зміною політичної влади. Ця практика негативна. Крім того, інституціоналізація кадрових резервів Верховної Ради України – важливий крок на шляху до розбудови ефективного парламенту. Це посилить кадровий потенціал Апарату.
  4. Дієвість. Посилення дієвості Апарату матиме прямий вплив на покращення діяльності Верховної Ради України внаслідок більш якісної та результативної роботи з правового, науково-експертного, дослідницько-аналітичного, документального, організаційного, інформаційного, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпеченням діяльності органів Верховної Ради України, народних депутатів України, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Ради України.
  5. Постійне самовдосконалення. Парламентські службовці потребують постійного підвищення рівня їх професійної компетентності із врахуванням особливостей роботи в Апараті парламенту. Саме тому створення незалежної служби з продуманими підходами до професійного розвитку посилить як Апарат парламенту, так і парламент в цілому.

   

  Що таке парламентська служба?

  Парламентська служба – це  служба особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності парламентських службовців, пов’язаній з правовим, науково-експертним, дослідницько-аналітичним, документальним, організаційним, інформаційним, фінансовим, матеріально-технічним та іншим забезпеченням діяльності Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади в Україні та її органів, народних депутатів України та депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України.

   

  Хто такий парламентський службовець?

  Парламентський службовець – громадянин України, який займає посаду державної служби, патронатної служби або виконує функції з обслуговування в Апараті Верховної Ради України, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та виконує встановлені для цієї посади функції, пов’язані із забезпеченням діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України та депутатських фракцій (депутатських груп).

   

  На кого буде поширюватися закон про парламентську службу?

  Дія цього закону про парламентську службу буде поширюватися на:

  1) парламентських державних службовців;

  2) працівників парламентської патронатної служби;

  3) парламентських працівників, які виконують функції з обслуговування.

   

  Які основні питання будуть регулюватися законом?

  Головна перевага законопроєкту 4530: не лише створення парламентської служби, але і системне регулювання її діяльності.

  Майбутній закон буде регулювати:

  1) загальні засади парламентської служби (зокрема, поняття парламентської служби; принципи діяльності парламентських службовців; посади парламентської служби тощо);

  2) управління парламентською службою;

  3) вступ на парламентську службу та відповідні вимоги до кандидатів;

  4) питання кар’єри парламентських державних службовців;

  5) питання фінансового забезпечення діяльності парламентської служби;

  6) особливості дисциплінарної відповідальності парламентських державних службовців;

  7) припинення парламентської державної служби та гарантії прав парламентських державних службовців у зв’язку  з припиненням парламентської служби;

  8) особливості парламентської патронатної служби, службової діяльності парламентських працівників, які виконують функції з обслуговування.

   

  Що Проєкт пропонує молоді?

  З метою набуття практичного досвіду та ознайомлення з діяльністю єдиного органу законодавчої влади в Україні Проєкт 4530 передбачає, що в Апараті може проводитись стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, строком до шести місяців.

  Особам, які проходять стажування в Апараті на умовах повного робочого часу, буде призначатися стипендія у розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

  Таким чином, Проєкт сприятиме залученню молоді до стажування в Апараті, підготовці нових якісних кадрів, збільшенню обізнаності щодо роботи парламенту.

   

  Яку модель тренінгового центру та дослідницької служби закладає Проєкт?

  Проєкт прямо не передбачає створення парламентської дослідницької служби, але він гарантує науково-експертне та дослідницько-аналітичне забезпечення діяльності Верховної Ради України, що створює основу для функціонування відповідного підрозділу в структурі Апарату.

  Крім того, Проєкт передбачає створення тренінгового центру для організації професійного навчання в Апараті (у тому числі дистанційного навчання), розробки та опрацювання навчальних і методичних матеріалів. Визначається, що професійне навчання парламентських державних службовців має забезпечувати постійне підвищення рівня їх професійної компетентності шляхом стажування, підвищення кваліфікації, самоосвіти, навчання парламентського державного службовця за індивідуальною програмою, його участі у тренінгах, семінарах, інших індивідуальних та колективних формах навчання.

  Отже, Проєкт 4530 закладає основи для діяльності тренінгового центру та дослідницької служби.

   

  Як Проєкт гарантує незалежність парламентської служби?

  Парламентська служба може бути ефективною, лише коли вона є незалежною та аполітичною. Тому Проєкт передбачає, що з метою дотримання принципу політичної неупередженості, передбаченого Законом України «Про державну службу», парламентські державні службовці повинні також забезпечувати рівне ставлення до кожного народного депутата України, їх помічників-консультантів, працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) та інших працівників парламентської патронатної служби.

   

  Який міжнародний досвід враховує Проєкт 4530?

  Пояснювальна записка до законопроєкту має багато посилань на іноземний досвід, який підтверджує необхідність окремого правового регулювання парламентської служби. Зокрема:

  • У міжнародній практиці статус парламентських служб регулюється конституційно (Австрія, Греція, Канада, ФРН, Норвегія, Швеція), законодавчо (США, Швеція, Великобританія) або визначається внутрішнім регламентом (Франція, Іспанія, Італія, Польща, Фінляндія, Румунія).
  • Наприклад, Регламент роботи Апарату парламенту Іспанії (Estatuto del Personal de las Cortes Generales) визначає парламентських службовців як осіб, які за дійсним призначенням постійно працевлаштовані на професійну службу в парламенті, і отримують заробітну плату із власне парламентського бюджету.
  • У свою чергу, Закон про парламентську службу Австралії (Parliamentary Service Act) було ухвалено як окремий акт з метою утворення аполітичної парламентської служби, яка ефективно забезпечуватиме роботу парламенту (див. параграф 3 (а) частини першої Закону).
  • Параграф 14 частини п’ятої Модельного закону про комісію парламентської служби (Parliamentary Service Commission Bill), розроблений Парламентською асоціацією Співдружності (Commonwealth Parliamentary Association), також містить рекомендацію виокремлення парламентської служби від державної служби у виконавчій гілці влади.