Уповноважені з ґендерних питань визначили ґендерний індикатор діяльності Верховної Ради за 2017 рік

Птн, 21/07/2017 - 16:00

Oлена Суслова, ґендера експертка Програми USAID РАДА, разом із представниками державних органів визначили ґендерний індикатор діяльності Верховної Ради за 2017 рік під час зустрічі 20 липня.

Суслова зазначила, що за останній рік відбулося незначне поліпшення, чому посприяли курси з ґендерних аспектів державної політики, організовані для працівників Апарату Верховної Ради України. Основним завданням на прийдешній рік, учасники зустрічі визначили проведення курсів для всіх комітетів ВР. Таку оцінку уповноважені з ґендерних питань роблять вже четвертий рік поспіль.

Цей індикатор має 7 складових, які відповідають ключовим напрямкам дій для досягнення ґендерно-коректного парламенту, а також інтегрування принципу рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у державну політику.

 

Ґендерний індикатор діяльності Верховної Ради
Новий ґендерний індикатор діяльності Верховної Ради базується на Плані дій для ґендерно сенситивних парламентів Міжпарламентського союзу http://www.ipu.org/pdf/publications/action-gender-e.pdf  . Він має 7 складових, які відповідають ключовим напрямкам дій:

               Збільшення кількості жінок в парламенті
•             Посилення законодавства і політики ґендерної рівності
•             Наскрізне впровадження ґендерної рівності в усю діяльність парламенту
•             Підвищення ґендерної сенситивності інфраструктури і парламентської культури
•             Розподіл відповідальності за ґендерну рівність між жінками і чоловіками депутатами
•             Заохочення політичних партій впроваджувати політику ґендерної рівності
•             Ґендерна чутливість і рівність персоналу парламенту

Кожен з компонентів (виділено жирним шрифтом) має 5 – 9 показників (виділено курсивом), які разом нараховують 50 позицій, кожна з яких оцінюється від 0 до 2, де 0 – нічого не зроблено, 1 – зроблені первинні чи базові кроки, 2 – сталий розвиток впровадження компоненту. Це дає можливість підраховувати цифру, яка виглядає як відсоток від повного показника 100. Деякі показники ще поєднуються підкомпонентом (звичайний шрифт). Оцінка положень курсивом.

Ґендерна оцінка діяльності Верховної Ради (2014)
Збільшення кількості жінок в парламенті 3
Спеціальні заходи, включно з виборчим законодавством, для забезпечення паритетного доступу жінок і чоловіків до парламенту 1
Паритетне представлення депутатів жінок і чоловіків в позиціях і ролях (горизонталь і вертикаль) 1
Позитивні дії щодо призначення керівництва комітетів і парламенту 1
Інструмент ротації лідерських позицій між жінками і чоловіками 0
Інструмент запровадження формату співголів парламентських структур, де це є можливим 0
Інструмент заохочення рівномірного розподілу жінок в усіх комітетах 0
Посилення законодавства і політики ґендерної рівності 6,5
Законодавство  
Закони з механізмами їх впровадження і моніторингу 2
Законодавчі положення, що вимагають перегляд і оцінку всіх політик і законодавства відповідно до міжнародних зобов’язань 1
Стратегічна політика і плани дій парламентів  
Ґендерний план дій парламенту 1,5
Поточна підтримка парламенту в розрізі ґендерної рівності  
Медіа і комунікаційний план з поширення інформації про ґендерну політику 1
Анти-дискримінаційна політика і політика проти сексуальних домагань  
 Кодекс етичної поведінки з урахуванням мовної і поведінкової сенситивності 1
Вимоги анти-дискримінаційної поведінки і заборона сексуальних домагань 0
Політика ґендерної чутливості мови в законотворенні 0
Наскрізне впровадження ґендерної рівності в усю діяльність парламенту 10,5
Зобов’язання з ґендерного інтегрування  
Затвердження чітких інструкцій з ґендерної оцінки законодавства 1
Достатня спроможність парламентських комітетів здійснювати ґендерний аналіз законодавства 1,5
Регулярні звіти структур, відповідальних за ґендерне інтегрування 2
Інституційні механізми ґендерного інтегрування  
Регулярний моніторинг законодавства, державної політики, бюджетів з боку відповідального парламентського комітету 1
Інтегрування ґендерної складової в діяльність всіх парламентських комітетів з допомогою ґендерно-правової експертизи 1
Діяльність депутатської групи рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у партнерстві з громадськими організаціями та незалежними експертами 2
Консультативна ґендерна рада при Голові ВР 1
Здійснення ґендерно-правової експертизи науково-експертним та юридичним управліннями ВР 1
Підвищення ґендерної сенситивності інфраструктури і парламентської культури 4
Встановлення балансу професійних і сімейних обов’язків  
Розробка порядку денного засідань парламенту із уникненням вечірніх засідань та з урахуванням розкладу занять в школах 0
Виділення в парламенті приміщення для дитячих та сімейних кімнат 1,5
Забезпечення можливості брати відпустки догляду за дитиною на рівних жінкам і чоловікам депутатам 0
Запровадження альтернативних схем догляду за дитиною у випадках, коли неможливо скористатися повною відпусткою 0
Запровадження альтернативних можливостей для голосування жінкам депутатам, які годують дитину 0
Посилення культури праці, вільної від дискримінації і сексуальних домагань  
Ґендерний аналіз внутрішніх процедур, правил, форми одягу, тощо 0
Тренінги з ґендерної обізнаності для депутатів 1
Справедливе забезпечення ресурсами  
Ґендерний аналіз технічного забезпечення депутатів 0
Забезпечення, за можливістю, ґендерного балансу парламентських делегацій 1,5
Розподіл відповідальності за ґендерну рівність між жінками і чоловіками депутатами 5
Спільні законодавчі ініціативи жінок і чоловіків депутатів у сфері ґендерної рівності 2
Призначення співголів (жінки і чоловіка) парламентського комітету (під-комітету) з ґендерної політики 0
Увага питанням, які стосуються становища і потреб чоловіків 1
Залучення чоловіків до участі в заходах з ґендерної рівності 1
Забезпечення ґендерного балансу в навчальних поїздках та заходах з питань ґендерної рівності 1
Навчання з питань ґендерної рівності для чоловіків депутатів 0
Заохочення політичних партій впроваджувати політику ґендерної рівності 3
Збільшення жінок в партіях  
Запровадження спеціальних тимчасових заходів для просування жінок в парламент 1
Забезпечення рівного доступу жінок і чоловіків до всіх лідерських позицій виконавчих органів партії 0
Навчання і наставницькі схеми для жінок, зацікавлених у політичній кар’єрі 1
Заснування мереж жінок-кандидаток 1
Запровадження ґендерно-чутливих процедур зустрічей і роботи  
Призначення зустрічей в час, прийнятний для сімейних обов’язків 0
Визначення тривалості зустрічей з урахуванням сімейних обов’язків 0
Розвиток ґендерно-чутливих механізмів  
План стратегій ґендерного інтегрування 0
Використання політичними партіями ґендерно-чутливої мови 0
Прозорий метод призначення керівництва партійних структур 0
Ґендерна чутливість і рівність персоналу парламенту 3
Забезпечення чіткої процедури протидії дискримінації і сексуальним домаганням для персоналу парламенту 0
Оцінка кількісної і кар’єрної ситуації жінок, які працюють в апараті парламенту 0
Заснування підрозділу, який розробляє та відповідає за впровадження позитивних дій серед персоналу парламенту 0
Навчання з ґендерної обізнаності для персоналу парламенту 1,5
Підвищення спроможності персоналу щодо ґендерного аналізу законодавства, бюджетів, політики 1,5
Загальна оцінка 35