Гендерне інтегрування в роботу народного депутата України в окрузі

30/06/2021

Посібник окреслює чому важливо включати ґендерний компонент при здійсненні повноважень народного депутата/депутатки в окрузі, які нормативно-правові документи та програми допоможуть це зробити. Посібник допоможе пояснювати у простій формі важливість реалізації ґендерної політики.

Реформа децентралізації державного управління передбачає передачу більшої частини повноважень у соціально-економічній сфері від центру в регіони з відповідним перерозподілом фінансових ресурсів. Це передбачає, що всі функції соціально-економічного забезпечення мають бути максимально наближені до їхнього кінцевого споживача – громадянина чи громади. В такому випадку посилюється важливість контрольної функції НДУ за реалізацією органами місцевого самоврядування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та ґендерної рівності.

В посібнику подано і важливість включення ґендерного компоненту до комунікації з округом, тому що слова мають значення і можуть покращувати розуміння важливості ґендерної рівності, поширювати принципи рівності, або ретранслювати стереотипи за ознакою статі.

Файл публікації: