Законодавче регулювання археологічних досліджень в Україні й закордоном

Чітко визначеного законодавчого регулювання екологічних аспектів археологічних досліджень в Україні не знайдено. Розглянувши законодавство таких країн, як Польща, Чехія, Словаччина, Латвія, Австрія, Фінляндія, окремого закону, який регулює археологічну діяльність не знайдено. Забезпечення археологічної діяльності в розглянутих країнах є частиною закону, що регулює питання охорони культурної спадщини. Про результати археологічної діяльності фізичні та юридичні особи, які мають дозвіл, повинні повідомити орган охорони культурної спадщини у формі звіту, а обов’язкового закріплення публічного обговорення результатів археологічної експедиції законом не встановлено. 

файл публікації: 

Тип матеріалів: 

Відповіді на запити