Якою має бути державна політика безпеки дорожнього руху в Україні?

Документ розглядає проблему смертності і травматизму на дорогах Украї­ни крізь призму державної політики, оцінює масштаби проблеми та виявляє ключові системні вади державної політики в цій галузі. Серед іншого, здійс­нено аналіз виконання державою зобов’язань перед суспільством у сфері безпеки руху за основними напрямами: безпечні дороги, безпечні користу­вачі доріг, безпечні транспортні засоби та надання екстреної допомоги. Про­ аналізовано такі функції, як підготовка і ліцензування водіїв, робота полі­ції, сертифікація і ліцензування автомобілів та послуг, стандарти і практики будівництва та утримання доріг тощо. У документі описано групи зацікав­лених сторін (стейкхолдерів) і їхні інтереси, наведено чотири альтернативні варіанти державної політики, які варто розглянути представникам влади, щоб виправити наявну складну ситуацію.

файл публікації: 

Тип матеріалів: 

Policy Paper