Проведення дерегуляції в країнах Європи та в Україні

Довгий час бюрократія була визначена основною причиною корупції, відповідно дерегуляція була пропагована як ефективний антикорупційний інструмент та застосовувалась у багатьох країнах. Але на практиці важко визначити дієвість даного механізму, адже відсутні надійні та систематичні докази того, що дерегуляція фактично знижує рівень корупції. У європейських країнах розрізняють незначну/дрібну корупцію та фаворитизм (упереджене ставлення) при оцінці впливу дерегуляції на рівень корупції. Приміром, у випадку бізнесу (дерегуляція бізнесу) дрібна корупція оцінюється за допомогою опитувань, а масштаб регулювання бізнесу вимірюється експертною оцінкою Doing Business щодо регуляторних витрат. Дерегуляція має різнорідний вплив як на низький, так і на високий рівень корупції, та значною мірою є неефективною у боротьбі з фаворитизмом уряду. В той же час дерегулювання різних каналів, через які взаємодіють уряди та підприємства (наприклад отримання дозволів на будівництво), часто зменшує можливості отримання хабарів та дрібної корупції. Успішним методом широкомасштабної дерегуляції є «регуляторна гільйотина», що спрямована безпосередньо на виявлення та ліквідацію економічно неефективних, недоцільних, застарілих регулювань.

 Дерегулювання/дерегуляція — відміна або скорочення державного регулювання в певній галузі суспільних відносин. Найчастіше означає зменшення контролю держави над веденням бізнесу, наприклад, для стимулювання вільної конкуренції на ринку. Поняття дерегуляція інколи плутають з лібералізацією.  У широкому тлумаченні під цим поняттям мається на увазі пом’якшення державного або державно-бюрократичного тиску/контролю на різні сфери суспільного життя – політику, економіку, право. Дерегулювання започатковане в США в 70-х роках та полягало у ліквідації обмежень на вхід і вихід на ринки та контролю за цінами. Немає єдиної моделі дерегуляції. Виділяють два найбільш поширені способи здійснення дерегуляції: поступовий та швидкий.

файл публікації: 

Тип матеріалів: 

Відповіді на запити