Правове регулювання дисциплінарної відповідальності державних службовців (досвід Сполученого Королівства Великої Британії, Республіки Австрія, Королівства Норвегія та Фінляндії)

Дисциплінарна відповідальність є одним з основних видів юридичної відповідальності, що застосовується до державних службовців. Дисциплінарна відповідальність пов’язана з виконанням службових повноважень. Підставою дисциплінарної відповідальності є дисциплінарний проступок, що передбачає невиконання або неналежне виконання службових обов’язків. У Великій Британії немає єдиного закону про державну службу, тому правила поведінки державних службовців регулюють спеціальні етичні кодекси. Дисциплінарні процедури визначаються на рівні департаментів та відомств. Саме керівники департаментів та відомств повинні інформувати підлеглих службовців щодо дисциплінарних процедур, які можуть бути застосовані до них. Керівники під час визначення дисциплінарних процедур повинні враховувати положення Кодексу ділової практики щодо процедур дисциплінарного провадження та скарг. В Австрії процедура притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців подібна до німецької моделі.

Проте в Австрії, на відміну від ФРН, дисциплінарна відповідальність регулюється не окремим законом, а відповідним розділом Закону «Про правові засади державної служби». На відміну від інших розглянутих країн, австрійським законодавством передбачено, що представляти інтереси державних службовців у дисциплінарних розглядах можуть дисциплінарні адвокати, які призначаються керівниками центральних офісів. В Австрії законом також встановлено, що «кожен державний службовець має право вимагати від свого керівництва порушити дисциплінарне провадження проти самого себе». Практика притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців у Норвегії та Фінляндії помітно відрізняється від досвіду інших розглянутих країн. Дисциплінарна процедура щодо державних службовців детально не регламентована законодавством ні Норвегії, ні Фінляндії. Наприклад, у Фінляндії Закон «Про державних службовців» не дає визначення «дисциплінарного проступку» та детально не регулює порядок притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності.

файл публікації: 

Тип матеріалів: 

Відповіді на запити