Порядок укладення, зміни та розірвання договору найму (оренди) нерухомого майна (житла та землі, в тому числі с/г земель): досвід Федеративної Республіки Німеччини та Французької Республіки

 

файл публікації: 

Тип матеріалів: 

Відповіді на запити