Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування (іноземний досвід)

Упродовж двох останніх десятиліть у країнах Європи спостерігається тенденція до більшої децентралізації і автономії органів місцевого самоврядування.

Цей перехід до перерозподілу повноважень місцевим органам влади пояснюється двома причинами:

1) зростанням потреби в демократiї на мiсцевому рiвнi;

2) розосередженням фiнансово-бюджетних функцiй, якi передаються від центру до органів влади на місцях.

Слід зазначити, що ефективність діяльності місцевого самоврядування забезпечується багатьма чинниками, серед яких найважливішу роль відіграє контроль. 

файл публікації: 

Тип матеріалів: 

Відповіді на запити