Діяльність парламентських комітетів з питань молодіжної політики та спорту

Діяльність комітетів з питань молодіжної політики та спорту Литва

У парламенті Литви відсутні комітети, які займаються питаннями сім’ї, молоді, спорту, туризму, оскільки кількість та компетенції комітетів відповідають кількості та компетенціям Міністерств. Втім, відповідно до положень Регламенту Сейму Республіки Литва, члени парламенту мають право створювати тимчасові комісії з короткострокових або вузько спеціалізованих питань (ст. 25). Відтак, у Сеймі функціонує Комісія з питань молоді та спорту, цілями якої є:

1) розробка та імплементація державної молодіжної політики;

2) розробка та імплементація державної політики у галузі спорту.

Відповідно до Рішення Сейму про Комісію з питань молоді та спорту, завданнями Комісії є:

1) вирішення питань, пов’язаних з освітою та наукою молоді;

2) вирішення питань, пов’язаних з упередженням наркотичної залежності та інших видів залежності серед молоді та попередженням злочинів;

3) вирішення питань, пов’язаних із зайнятістю, забезпеченістю молоді житлом та іншими проблемами молодих сімей;

4) сприяння пріоритизації політики розвитку фізичної культури та спорту та забезпеченню її фінансування;

5) розробка варіантів підвищення рівня фізичної підготовки серед школярів, студентів, солдатів та інших шарів населення;

6) розгляд питання розвитку спортивних клубів та шкільних спортивних об’єктів;

7) розробка пропозиції щодо спортивної підготовки та навчання спеціалістів, міжнародного співробітництва з питань молоді та спорту тощо;

8) співробітництво із органами та організаціями з питань молодіжної політики та спорту іноземних країн;

9) надання пропозицій Сейму, Уряду та іншим органам щодо законодавства у сфері молодіжної політики та спорту;

10) надання висновків щодо відповідності законодавчих пропозицій у сфері молодіжної політики та спорту чинному законодавству.

файл публікації: 

Тип матеріалів: 

Відповіді на запити