Матеріали Європейського інформаційно-дослідницького центру

Використання державної мови в органах державної влади

У країнах, де лише одна мова має статус державної, цей статус здебільшого регулюється відповідними законами про мову. Ці закони зобов’язують всі органи державного управління, установи та організації, які беруть участь у публічному житті, не лише використовувати, а й захищати державну мову. Вивчаючи досвід ведення засідань парламентів, урядів, органів місцевого самоврядування, судових органів влади, дійшли висновку, що закони про мову, в рідкісніших випадках Конституції є базовими та універсальними щодо її використання.

Державна політика у сфері національного брендингу

Бренд держави — це сукупність емоційних і раціональних уявлень, що впливають на формування певного образу про країну. Якщо порівнювати бренд з іміджем, то перше поняття є більш стійким. Імідж держави — це змінна складова бренду, яка означає образ, на який намагаються впливати з метою зміни. 

Державна політика у сфері національного брендингу

Бренд держави — це сукупність емоційних і раціональних уявлень, що впливають на формування певного образу про країну. Якщо порівнювати бренд з іміджем, то перше поняття є більш стійким. Імідж держави — це змінна складова бренду, яка означає образ, на який намагаються впливати з метою зміни. 

Середньострокове бюджетне планування (міжнародний досвід)

Бюджетне планування на середньострокову перспективу вже багато років успішно застосовується в більшості розвинених країн світу. Середньостроковий бюджетний план сприяє досягненню вищого рівня стабільності і передбачуваності економічної ситуації в країні.

Міжнародний досвід законодавчого регулювання діяльності секретаріатів депутатських фракцій

Розглянувши досвід законодавчого регулювання діяльності секретаріатів депутатських фракцій/груп/клубів ряду країн Європейського Союзу можна зробити висновок, що в основному працівники секретаріатів працюють на основі трудового договору та не мають статусу державних службовців. За винятком Литви та Болгарії.

Регулювання статусу міських агломерацій в Японії та Республіці Корея

В Республіці Корея політика урбанізації була вперше запроваджена у 1960-х рр. – в період галопуючої індустріалізації. Оскільки столичний регіон Сеул, як найбільша міська агломерація в державі, був домінуючим з точки зору розподілу населення та економічної активності, збалансований розвиток став однією з основних цілей національної політики. Найбільш важливим в даному контексті стало впровадження зони обмеження розвитку – так званої «зеленої зони». В період з 1971 по 1973рр. були створені «зелені зони» навколо 14 міст.

Домашній арешт як запобіжний захід. Застосування електронних засобів контролю (досвід зарубіжних країн)

Домашній арешт — запобіжний або карний захід, що призначається судом та полягає в обмеженнях, пов'язаних зі свободою пересування, а також у забороні спілкуватись із певними особами, говорити по телефону тощо. Домашній арешт передбачений, наприклад, у таких країнах як Латвія, Литва, Франція, Італія та ін.  

Пропорційна виборча система за відкритими загальнонаціональними партійними списками (Словаччина)

Пропорційна виборча система – це виборча система, при якій голосування за кандидатів проходить за партійними списками, а розподіл мандатів між партіями здійснюється пропорційно до кількості голосів, набраних кожною партією. Відкриті списки – форма партійних списків, відповідно до яких виборці мають право віддати свій голос за конкретного кандидата від партії. Пропорційна система із загальнонаціональним партійним списком – голосування відбувається у масштабі всієї країни в межах єдиного загальнонаціонального округу.

Інформаційно-освітні програми щодо поводження із твердими побутовими відходами, електронним та електричним обладнанням (досвід країн ЄС)

Рівень переробки твердих побутових відходів (ТПВ) в Україні складає лише 7-8% (2014 рік). Таким чином, більше 90% ТПВ направляється на полігони і несанкціоновані звалища. Обсяги ТПВ в Україні мають тенденцію до зростання, незважаючи на зниження чисельності населення. Темпи зростання обсягів відходів складають 4-5% в рік. З 2000 р. по 2010 р. річний об'єм ТПВ зріс на 70%. У країнах ЄС щорічно переробляється близько 61 млн тон ТПВ. При цьому рівень переробки різниться між країнами: від практично повної відсутності переробки до майже 100% переробки в окремих країнах.

Міжнародний досвід законодавчого регулювання права громадян на звернення

Єдиного підходу до регулювання права громадян на звернення в країнах ЄС немає. В Конституціях країн ЄС гарантується право подання петиції, пропозиції та скарги (Польща), право подання інформаційних листів та петицій (Естонія), право на звернення (Латвія), право на подання петиції (Литва). Серед розглянутих країн в Польщі прийнятий Закон про Петиції, в Естонії – Закон про Відповіді на Інформаційні Листи та Петиції, в Латвії - Закон про Звернення, та в Литві – Закон про Петиції.

Сторінки