Матеріали Європейського інформаційно-дослідницького центру

Фінансування Європейським Союзом заробітної плати державних службовців-реформаторів в урядах світу

Європейський Союз надає активну фінансову підтримку урядам у багатьох країнах світу. Проте причини та умови надання такої допомоги не однакові. Це пов’язано із особливостями розвитку таких країн – їхнього внутрішньополітичного, економічного та суспільного становища.

У ряді країн державні службовці в уряді отримували заробітну плату із фондів Європейського Союзу. Проте це не завжди напряму пов’язано із здійсненням цими державними службовцями реформаторської діяльності.

Права та обов'язки лікарів у відношенні пацієнтів, які перебувають у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії, та їхніх родичів, у медичних закладах інших країн

Огляд іноземного досвіду законодавчого регулювання обов’язку лікарів медичних закладів допускати, надавати можливість спільно знаходитись родичам, законним представникам з хворими особами у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії. Процедури ведення контролю за внесенням інформації або її зміни лікарями в історіях хвороб пацієнтів та забезпечення прав пацієнтів на отримання достовірної медичної документації про стан здоров’я.

Діяльність парламентських інформаційно- дослідницькх служб (світовий досвід)

Сьогодні в багатьох світових парламентах дослідницьку діяльність здійснюють не тільки бібліотеки, але й окремі парламентські науково-дослідні департаменти. Депутати не можуть ефективно брати участь у процесі прийняття законотворчих рішень, якщо вони не компетентні і не недостатньо володіють інформацією, а компетентний аналіз, наданий парламентськими дослідницькими службами, сприяє кращому розумінню проблем, забезпечує більш реалістичні та ефективні законодавчі рішення і передбачає майбутній вплив політики, перш ніж вона буде прийнята парламентом1 .

Приватизація державних підприємств. Правове регулювання управління державними підприємствами. (Досвід країн Західної та Східної Європи)

Приватизація держмайна стала одним з наріжних каменів соціально-економічних реформ в країнах з перехідною економікою, в тому числі в Україні. Її роль у формуванні підвалин ринкової економіки, створенні критичної маси ефективних приватних власників є незаперечною. За своїми розмірами державний сектор України є одним з найбільших в Європі і водночас одним з найменш ефективних, що обумовлює необхідність реформування системи його управління. 

Обрання суддів та практика участі народних засідателів у судовому процесі

Практика обрання суддів не є поширеною серед країн Європи. Єдиною країною, де застосовується дана практика є Швейцарія. Федеративний устрій Швейцарії передбачає існування власних судових систем у межах кожного кантону, що зумовлює наявність різних практик та процедур призначення суддів. Федеральних суддів і суддів Федерального кримінального суду, Федерального адміністративного Суду і Федерального патентного суду обирають Федеральні Збори строком на шість років з правом переобрання.

Підсудність у цивільному процесі

У Франції, Німеччині та інших країнах континентальної системи право розглядається як імперативний припис, підкріплений силою державного примусу. У США, Великобританії, Австралії та Канаді право розглядається як всенародне розуміння з питання про необхідне регулювання певних правовідносин. Відповідно, і основні принципи визначення підсудності у різних правових системах відрізняються. Характерним для країн континентальної системи права є принцип actor sequitur forum rei – підсудність за ознакою місця проживання відповідача.

Інститут парламентських приставів

Робота Верховної Ради часто характеризується неправомірною поведінкою депутатів. Тому виникає необхідність аналізу світового досвіду щодо роботи інституту парламентських приставів як потенційного інструменту забезпечення правопорядку в українському парламенті. Деякі країни вже запровадили інститут парламентських приставів для забезпечення належного виконання депутатами своїх обов’язків та підтримки дисципліни в парламенті. На сьогодні посада пристава існує в Австралії, Великобританії, Канаді, Новій Зеландії, Сполучених Штатах Америки, Японії, Південній Кореї.

Як покращити державну політику сприяння зайнятості?

Документ присвячений проблемі ефективності послуг із сприяння зайнятості, які постачаються державними центрами зайнятості. Результати аналізу показали низький рівень орієнтації послуг на потреби та інтереси клієнтів, обмежений рівень співпраці із недержавними провайдерами послуг, які часто користуються більшою довірою безробітних громадян, а також неналежний рівень нормативного та організаційного забезпечення послуг.

Реформування державного управління: як зробити процедуру прийняття урядових рішень ефективною

Мета дослідження — здійснити комплексний аналіз діючої процедури підготовки проектів актів та порядку прийняття рішень Уряду України та на основі даного аналізу визначити проблеми та шляхи їх подолання.

Сторінки