Пріоритетні завдання

•  більш ефективне залучення громадян до законодавчого процесу шляхом впровадження ефективних засобів комунікації, інформування і надання послуг громадянам (виборцям);

•  розширення участі громадян у моніторингу роботи єдиного законодавчого органу держави;

•  посилення ефективності незалежного парламентського контролю за виконавчою владою.

Окрім цього, завдання Програми містять такі важливі напрями роботи як громадянська просвіта, активне залучення молоді, залучення громадськості до вироблення і впровадження політики, ефективна антикорупційна політика.

Наскрізним в роботі Програми є ґендерний компонент.