Аналітична записка до круглого столу «Взаємодія законодавчої та виконавчої влади: ефективні, прогнозовані, якісні законодавчі рішення»

(5 жовтня 2017 року)

І. Загальна характеристика правових основ взаємодії законодавчої та виконавчої влад у сфері законодавчого процесу.
Як відомо, за будь-якої форми державного правління передбачається тісна взаємодія органів законодавчої і виконавчої влади в ході здійснення ними своїх повноважень. Це зумовлено як наявністю так званої «сумісної компетенції», так і тим, що, будучи так чи інакше підпорядкованою або ж підзвітною єдиному органові законодавчої влади, виконавча влада в особі Уряду відповідає перед парламентом за свою діяльність та її наслідки.
Особливо вагомими є форми взаємодії, що мають місце у сфері законодавчого процесу. Останній вже давно перестав бути виключно сферою реалізації повноважень парламенту і перетворився на царину сумісної діяльності парламенту та Уряду. Зазначена особливість, зокрема, ґрунтується на загальній політико-правовій закономірності, що проявляється у різних країнах і зовні відображається в помітному розростанні урядової компетенції при відносному зменшенні ваги власне органу законодавчої влади. У різних країнах ця тенденція проявляється досить по-різному і має, природно, свою специфіку в Україні.

Завантажити